Okres Stará Ľubovňa

Poloha: Leží v severozápadnej časti Prešovského kraja.

Rozloha: 707,9 km2

Počet obyvateľov: 52 956 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 74,81 ob./km2

Okresné mesto: Stará Ľubovňa

Hranice územia: Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Bardejov, na juhovýchode s okresom Sabinov a na juhu a juhozápade s okresom Kežmarok.

Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje zo severu oblasť Východné Beskydy a z juhu Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy sú to celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočská vysočina), Spišská Magura (podcelok Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Ľubovnianska kotlina a Šarišské podolie).

Najvyšší bod: Čierna hora (1 289,4m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod: Hladina rieky Poprad na výtoku z okresu pri obci Mníšek nad Popradom (371,9m), celok Ľubovnianska vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 42 obcí.