Okres Sabinov

Poloha: Leží v centrálnej časti Prešovského kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha: 545,4 km2

Počet obyvateľov: 61 542 (k 31.12.2023)

Hustota obyvateľstva: 112,84 ob./km2

Okresné mesto: Sabinov

Hranice územia: Na severozápade hraničí s okresom Stará Ľubovňa, na severovýchode s okresom Bardejov, na východe a juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Levoča a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje zo severovýchodu oblasť Východné Beskydy, ostatné územie okresu pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Levočské vrchy (podcelky Levočská vysočina a Levočské planiny), Šarišská vrchovina (aj časťou Širocká brázda) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Stráže a Šarišské podolie).

Najvyšší bod: Kuligura (1 250,0m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Šarišské Michaľany (281,5m), celok Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Šarišské podolie.

Na území okresu ležia 2 mestá a 41 obcí.