Okres Medzilaborce

Poloha: Leží v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha: 427,3 km2

Počet obyvateľov: 10 773 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 25,21 ob./km2

Okresné mesto: Medzilaborce

Hranice územia: Severnú a severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Stropkov a na juhu s okresom Humenné.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy celkom Laborecká vrchovina (časti Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda).

Najvyšší bod: Hlboký vrch (893,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brestov nad Laborcom (210,3m), celok Laborecká vrchovina, časť Papínska brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.