Okres Kežmarok

Poloha: Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha: 629,9 km2

Počet obyvateľov: 74 742 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 118,66 ob./km2

Okresné mesto: Kežmarok

Hranice územia: Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Poprad, na juhovýchode s okresom Levoča, na východe s okresom Sabinov a na severovýchode s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu a východu Podhôľno-magurská oblasť a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina) a Tatry (podcelok Východné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina, Levočská vysočina a Levočské planiny), Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Hromovec). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Pieniny.

Najvyšší bod: Ihla (1 282,6m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunajec na výtoku z okresu pri obci Červený Kláštor (445,0m), celok Pieniny.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.