Okres Nové Zámky

Poloha: Leží v centrálnej a juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha: 1 347,1 km2

Počet obyvateľov: 135 950 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 100,92 ob./km2

Okresné mesto: Nové Zámky

Hranice územia: Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na severovýchode hraničí s okresom Levice, na severe s okresom Nitra, na západe s okresom Šaľa a na juhu s okresom Komárno.

Charakteristika územia: Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina, iba na východe zasahuje územie okresu Matransko-slanská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina) a Podunajská rovina (časti Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Burda (aj časťou Vyšehradská brána).

Najvyšší bod: Plešivec (395,4m), celok Burda, časť Vyšehradská brána.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Chľaba na hranici s Maďarskom (101,9m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia mestá a 59 obcí.