Okres Michalovce

Poloha: Leží vo východnej časti Košického kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha: 1 019,2 km2

Počet obyvateľov: 108 132 (k 31.12.2023)

Hustota obyvateľstva: 106,09 ob./km2

Okresné mesto: Michalovce

Hranice územia: Juhovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na východe hraničí s okresom Sobrance a na juhu a západe s okresom Trebišov.

Charakteristika územia: Územie okresu zo severovýchodu okrajovo zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelky Humenské vrchy a Vihorlat). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelky Laborecká niva, Podvihorlatská pahorkatina, Pozdišovský chrbát a Zálužická pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Iňačovská tabuľa, Kapušianske pláňavy, Laborecká rovina, Latorická rovina, Malčická tabuľa, Ondavská rovina, Senianska mokraď a Závadská tabuľa).

Najvyšší bod: Kóta 961,0m na juhozápadnom svahu vrchu Malé Tŕstie (965,7m), celok Vihorlatské vrchy, podcelok Vihorlat.

Najnižší bod: Územie medzi riekami Latorica a Ondava na južnej hranici okresu pri obci Oborín (96,0m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Latorická rovina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 75 obcí.