Okres Košice III

Poloha: Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha: 16,8 km2

Počet obyvateľov: 27 723 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 1 650,18 ob./km2

Okresné mesto: Okres tvoria 2 mestské časti.

Hranice územia: Na severozápade hraničí s okresom Košice I, na juhozápade s okresom Košice II, na juhu s okresom Košice IV a na východe s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia: Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Lučensko-košická zníženina, iba na severe sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Čierna hora (podcelok Hornádske predhorie).

Najvyšší bod: Košická hora (360,2m), celok Čierna hora, podcelok Hornádske predhorie.

Najnižší bod: Kóta 200,0m pri juhovýchodnej hranici okresu, celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvoria 2 mestské časti.