Okres Košice I

Poloha: Leží v centrálnej časti Košického kraja.

Rozloha: 85,5 km2

Počet obyvateľov: 62 965 (k 31.12.2023)

Hustota obyvateľstva: 736,43 ob./km2

Okresné mesto: Okres tvorí 6 miestnych častí.

Hranice územia: Na východe hraničí s okresom Košice III, na juhovýchode s okresom Košice IV, na juhozápade s okresom Košice II a na západe a severe hraničí s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje z juhu a juhovýchodu oblasť Lučensko-košická zníženina a zo severu a západu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Hornádske predhorie a Pokryvy) a Volovské vrchy (podcelok Kojšovská hoľa).

Najvyšší bod: kóta 819,0m na južnom svahu západného predvrcholu vrchu Vysoký vrch (851,0m), celok Čierna hora, podcelok Pokryvy.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu v mestskej časti Staré Mesto (200,0m), celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.