Okres Zvolen

Poloha: Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha: 759 km2

Počet obyvateľov: 65 936 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 86,87 ob./km2

Okresné mesto: Zvolen

Hranice územia: Na severe hraničí s okresom Banská Bystrica, na severovýchode s okresom Brezno, na východe s okresom Detva, na juhu s okresom Veľký Krtíš, na juhozápade s okresom Krupina a na západe s okresmi Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkami Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Turovské predhorie), Krupinská planina (podcelky Dačolomská planina, Modrokamenské úboče a Závozská vrchovina), Pliešovská kotlina, Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Štiavnické vrchy (podcelok Skalka) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrické podolie, Rohy, Slatinská kotlina, Sliačska kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod: Kopce (1 334,0m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod: Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Hronská Breznica (263,1m), celok Pliešovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský výcvikový priestor Lešť bol zriadený v roku 1951 (od roku 1923 bol na jeho území vojenský výcvikový tábor 10.pešej divízie Oremov Laz). V rokoch 1969-1991 tu boli umiestnené vojská Červenej armády. V roku 1997 tu bol zriadený Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR. V roku 2014 bol premenovaný na Centrum výcviku Lešť.