Okres Bratislava III

Poloha: Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha: 74,7 km2

Počet obyvateľov: 76 968 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 1030,36 ob./km2

Okresné mesto: Okres tvoria 3 mestské časti.

Hranice územia: Na juhu hraničí s okresom Bratislava I, na juhovýchode s okresom Bratislava II, na východe s okresom Senec, na severozápade s okresom Pezinok a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje zo severu a západu Fatransko-tatranská oblasť a z juhu a východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina (aj časťou Šúr).

Najvyšší bod: Bezmenná kóta 472,0m v Bratislavskom lesnom parku, celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod: Kóta 129,9m na hranici okresu pri toku riečky Blatina, celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvoria 3 mestské časti.