Zimník (SKUEV0193)

Poloha: Nachádza sa v okrese Tvrdošín, v katastri Trstenej a obce Liesek.

Rozloha: 37,7313ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Zimníky vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Zimník. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a Slatiny s vysokým obsahom báz (7230).