Záhrada (SKUEV0137)

Poloha: Nachádza sa v okrese Topoľčany v katastri obce Závada.

Rozloha: 20,2381ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130).