Ráztocké penovcové pramenisko (SKUEV0643)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bytča, v katastri obce Štiavnik.

Rozloha: 0,7131ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230).