Juhásove slance (SKUEV0080)

Poloha: Nachádza sa v okrese Šaľa, v katastri obcí Hájske a Horná Kráľová.

Rozloha: 41,9017ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Bačove slaniská vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Juhásove slance. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a Panónske slané stepi a slaniská (1530).