Hrušov (SKUEV0270)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava II, v katastri mestskej časti Podunajské Biskupice a v okrese Senec, v katastri obce Kalinkovo.

Rozloha: 494,8532ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Hrušovská zdrž vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Hrušov. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: roháč obyčajný, plotica lesklá, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, pĺž zlatistý, hrebenačka pásavá, boleň dravý, šabľa krivočiara, kunka červenobruchá a bobor vodný.