Hrbatá lúčka (SKUEV0249)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zvolen, v katastri obce Očová.

Rozloha: 180,6605ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, kunka žltobruchá, vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý.