Chtelnické sysľovisko (SKUEV0853)

Poloha: Nachádza sa v okrese Piešťany, v katastri obce Chtelnica.

Rozloha: 73,2172ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: syseľ pasienkový.