Brvnište (SKUEV0298)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obcí Podkonice a Priechod.

Rozloha: 74,7557ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: cyklámen fatranský, poniklec prostredný, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, rys ostrovid a medveď hnedý.