Bradlo (SKUEV0402)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri obce Nandraž.

Rozloha: 0,01ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: uchaňa čierna, netopier brvitý, podkovár malý, podkovár veľký, lietavec sťahovavý a podkovár južný.