Bolerázske sysľovisko (SKUEV0948)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trnava, v katastri obcí Bohdanovce nad Trnavou a Boleráz (miestna časť Klčovany).

Rozloha: 56,6374ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: syseľ pasienkový.