Beležír (SKUEV0360)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Dubno, Gemerský Jablonec a Nová Bašta.

Rozloha: 61,5912ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: vydra riečna a syseľ pasienkový.