Zlá diera (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Prešov, v katastri obce Lipovce.

Rozloha:

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná bola v roku 2017.

Opis: Účelom vyhlášky je prispieť k ochrane prírodnej pamiatky jaskyňa Zlá diera a jej únosnému využívaniu na kultúrno-výchovné účely úpravou podrobností o územnej ochrane a využívaní jaskyne a o správaní sa jej návštevníkov.