Zbojnícky zámok (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Ruská Nová Ves.

Rozloha: 80.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie predstavuje ojedinelý geomorfologický výtvor Slanského pohoria s výskytom reliktných teplomilných spoločenstiev. Uplatňuje sa tiež ako výrazný, krajinársky pôsobivý objekt. Využíva sa ako vedecký objekt pre sledovanie migrácie teplomilných spoločenstiev.