Zapikan (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Davidov.

Rozloha: 10.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu impozantnej rokliny Komorského potoka s bralnými formami, podomletými prevismi a vodopádom na 3m terénnom stupni vo vulkanosedimentárnom súvrství okrajovej časti Slanských vrchov.