Zámutovské skaly (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Rudlov a Zámutov.

Rozloha: 306.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Zamutovské skaly. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Zámutovské skaly.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu bralných foriem reliéfu, reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev a spoločenstiev sutinových javorín Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.