Zámutovská jelšina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Rudlov.

Rozloha: 6.600m2, ochranné pásmo 23.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Zamutovská jelšina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Zámutovská jelšina.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu lesných slatinno-jelšových spoločenstiev Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.