Vychylovské prahy (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Kysuce v katastri obce Nová Bystrica.

Rozloha: 3.829m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana morfologicky výrazne vyvinutého charakteristického javu flyšového pásma, prahovitého prietoku horského potoka Vychylovka kolmo na smer vrstiev pieskovca. Vytvorilo sa tu skalné koryto a prahy o dĺžke asi 150m a šírke 30m. Možno tu sledovať charakteristickú flyšovú sedimentáciu a horniny typické pre jej bystrickú jednotku. Je to i estetický prvok pri vstupe do doliny Chmúra s Múzeom kysuckej dediny.