Vojtovský prameň (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri Čadce.

Rozloha: 13m2, ochranné pásmo 301m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana slabo mineralizovaného prameňa s pravidelnými výronmi horľavých metánových plynov, ktoré poukazujú na súvislosť s hlbšími geologickými štruktúrami, ako charakteristického a zároveň zriedkavého javu flyšového pásma na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Pre svoju chuť je miestne nazývaný „slaný prameň“.