Vlčianske mŕtve rameno (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Vlčany.

Rozloha: 82.394m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana jednej z posledných ukážok zvyškov mŕtvych ramien Váhu s pomerne dobre zachovaným pásom brehových porastov s typickými hydrofilnými biocenózami.