Travertínová kopa Sobotisko (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri obce Žehra a v okrese Levoča, v katastri Spišského Podhradia.

Rozloha: 133.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1987. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu geomorfologicky výraznej travertínovej kopy, dôležitej z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Významná archeologická lokalita – kamenná industria a stopy ohnísk zo stredného paleolitu. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.