Topoľčiansky park (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Topoľčianky.

Rozloha: 103.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Topoľčiankach.

Opis: Mimoriadne cenný historický park na okraji obce Topoľčianky pri kaštieli. Voľne prechádza do lesných porastov pohoria Tribeč. Jeden z najväčších a najstarších parkov na Slovensku, niektoré jedince pochádzajú z rokov 1800-1810. Celkovo je tu zastúpených vyše 300 taxónov drevín.