Topoľčianska zubria zvernica (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Hosťovce a Lovce.

Rozloha: 1.401.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Pôvodne mal názov Zubria obora. Novelizovaný bol v roku 2004.

Opis: Účelom zriadenia chráneného územia je vytvoriť prostredie pre ochranu zubra európskeho podľa medzinárodnej konvencie. Využité je ako medzinárodný vedecko-výskumný objekt pre ciele štúdia biológie zubra európskeho.