Tiesňavy (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obcí Belá a Terchová.

Rozloha: 4.792.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie je vyhlásené na ochranu zachovalých biocenóz s bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ako aj výrazných tvarov reliéfu Krivánskej Malej Fatry, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Ochrana pôsobivých geomorfologických útvarov, vzácnych fytocenóz s bohatou avi a entomofaunou. Geologické podložie je budované vápencami a dolomitmi. V doline Obšívanka je výrazná klimatická inverzia a je tu najjužnejší prirodzený výskyt kosodreviny v nadmorskej výške 660m. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.