Svinica (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Trenčianske Jastrabie a Veľká Hradná.

Rozloha: 20.292m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana úseku hornej časti horského potoka so zachovalým korytom a zvyškami brehových porastov pre vedecké a výskumné ciele. Plní významnú ekostabilizačnú a krajinotvornú funkciu. Pri obci Svinná je krajinársky zaujímavý úsek potoka Svinica s brehovou vegetáciou v úzkom údolí, ktorým prechádza železničná trať. Potok vytvára na úzkom páse plochého dna doliny voľné meandre, potočná niva dosahuje šírku 250m. Na ľavom brehu vystupujú horniny vulkanického pôvodu tzv. vtáčnickej formácie. Zaujímavý geomorfologický fenomén.