Soví hrad (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Šurice.

Rozloha: 28.140m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1958, novelizované v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2005. 

Opis: Veľmi vzácny skalný útvar – geologický výtvor v mladovulkanickom teréne, dávajúci impozantný ráz tejto krajine. Významný objekt pre geologické a archeologické bádanie. Scenéria je objektom aj pre výtvarných umelcov a fotografov. Soví hrad je vysoké bralo v doline Šurického potoka. Nápadne sa podobá Hajnáčskemu bralu. Tiež predstavuje vypreparovanú výplň sopúcha, na vrchole s tzv. studňou. Stepná stráň kopca poskytuje vhodný biotop pre teplomilnú faunu a flóru. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Soví hrad, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.