Sĺňava (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri Piešťan a obcí Drahovce, Ratnovce a Sokolovce.

Rozloha: 3.990.014m2, ochranné pásmo 665.534m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 1980.

Opis: Ochrana vodného vtáctva a vodných biocenóz na vedecko-výskumné ciele.