Slatina pod Lieskovcom (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Bardejova, v časti Bardejovská Nová Ves.

Rozloha: 7.118m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana typickej lúčnej slatinnej vegetácie flyšovej oblasti Nízkych Beskýd s bohatým výskytom vzácnej chránenej rastliny – vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata) v sprievode ďalších charakteristických druhov, na študijné a vedecko-výskumné ciele.