Sivá Brada (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Spišského Podhradia.

Rozloha: 195.472m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Spišská Nová Ves. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu ojedinelej travertínovej kopy kvartérneho veku so vzácnou slanomilnou, suchomilnou i močiarnou vegetáciou na vedecko-výskumné ciele. Travertín sa zráža z roztokov činných prameňov, ktorých voda je bohatá na sírany a uhličitany. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.