Šimonka (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Prešov, v katastri obce Zlatá Baňa a v okrese Vranov nad Topľou, v katastri obcí Hermanovce nad Topľou a Zámutov.

Rozloha: 355.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1950, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zvyškov bukového pralesa vrcholovej časti Šimonky v Slanských vrchoch, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.