Selecký potok (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri  obcí Selec a Trenčianske Stankovce, časti Malé Stankovce.

Rozloha: 45.292m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana zachovalého fragmentu podhorského potoka s prítokmi a brehovými porastmi pre vedecké a výskumné ciele, ako aj významnú krajinotvornú a ekostabilizačnú funkciu.