Šarkania diera (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy v katastri obce Súľov-Hradná.

Rozloha:

Ochrana: Prírodná pamiatka na území NPR Súľovské skaly bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009.

Opis: Ochrana 60m dlhej puklinovo-rútivej jaskyne s troma oknami, ktorá vznikla mechanickým rozpadom zlepenca po puklinách. Jaskyňa je známa archeologickými nálezmi z obdobia lengyelskej kultúry v mladšej dobe kamennej (neolite) i paleontologickými nálezmi – pozostatky vyhynutých živočíchov (jaskynného medveďa). Prvým, kto v jaskyni kopal, bol majiteľ turistickej chaty (neskôr horárne pod skalami Toranie) J. Císařovský. Našiel úlomky nádob a kostí, z ktorých časť je v Národnom múzeu v Prahe. V roku 1935 tu robil vykopávky F. Papánek. Medzi úlomkami nádob a kosťami našiel i lebku jaskynného medveďa. O rok neskôr, v roku 1936, F. Pauk našiel pri prekopávkach v jaskyni úlomky nádob, železný hrot, kamenné nožíky, rozličné kosti. Archeologické nálezy z jaskyne sú dnes uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Jaskyňa je verejnosti prístupná v období od 1.mája do 1.novembra za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.