Salvátorské lúky (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Lipovce a Šindliar.

Rozloha: 26.765m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Salvátorské lúky. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu mokrých lúčnych slatinných rastlinných spoločenstiev s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedecko-výskumné a náučné ciele. Jedno z dvoch nálezísk jazyčníka sibírskeho (Lingularia sibirica) na Slovensku okrem údolia Hnilca v Slovenskom raji. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Salvátorské lúky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.