Rovnianska gaštanica (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Rovňany.

Rozloha: 20.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Pôvodne mal názov Rovňanské gaštany.

Opis: Areál bol zriadený na ochranu asi 100 vzácnych jedincov gaštanu jedlého (Castanea sativa), dôležitých z vedecko-výskumného, biologického, ekologického, historického a esteticko-rekreačného (turisticky atraktívna plocha v blízkosti nádrže Uhorské) hľadiska. Priemerný vek kultúry je asi 200-250 rokov.