Rochovica (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Kysucké Nové Mesto, v katastri obce Rudinka a v okrese Žilina, v katastri Žiliny.

Rozloha: 315.800m2, ochranné pásmo 32.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana vápencového brala nad epigenetickou dolinou rieky Kysuca, vystupujúceho z flyšu Kysuckej vrchoviny. Výskyt teplomilných spoločenstiev bučín na jednej z najsevernejších lokalít na Slovensku a významných vývojových štádií na vápencových skalách Kysuckej vrchoviny.