Revúca (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v NP Nízke Tatry a NP Veľká Fatra a ich ochrannom pásme v okrese Ružomberok, v katastri Ružomberka a obcí Liptovská Osada a Liptovské Revúce.

Rozloha: 392.192m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2002.

Opis: Predstavuje zachovalú podhorskú riečku s aluviálnymi močiarmi, slatinnými lúkami a brehovými porastami, na ktorých sa vďaka čistej vode a prirodzenému korytu udržal kriticky ohrozený druh našej fauny vydra riečna. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Revúca, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.