Pusté pole (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Zlatá Baňa.

Rozloha: 62.370m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu územia s najväčším výskytom chráneného ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis) v Slanských vrchoch na vedecko-výskumné a náučné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Pusté pole, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.