Pramenisko Tople (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Livovská Huta.

Rozloha: 286.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2002. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.

Opis: Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany prameniska rieky Topľa s prirodzenými porastami jedľobučín a horských lúk v pohorí Čergov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Čergovský Minčol, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.