Pralesy Slovenska – Čierna hora (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese  Vranov nad Topľou, v katastri obcí Hermanovce nad Topľou a Petrovce.

Rozloha: 90.579m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotop európskeho významu: Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140).