Poluvsianska skalná ihla (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri Rajeckých Teplíc.

Rozloha: 19.466m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana zvetralého dolomitového brala ihlovitého tvaru, oddeleného eróznymi procesmi od priľahlého masívu Slnečných skál. Hodnota výtvoru je predovšetkým vedecká a estetická. Treba ho však aj chápať ako doplnok celej oblasti Rajeckých skál, dnes už čulej a nádejnej turistickej oblasti. Výrazný krajinotvorný prvok.