Podmorský zosuv (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Víťaz.

Rozloha: 5.063m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana strmej skalnej steny vysokej asi 40m, vytvorenej ťažbou kameňa na styku Šarišskej vrchoviny a Čiernej hory. Neprítomnosť rastlinstva je spôsobená absenciou pôdneho krytu. Lokalita má geologický význam ako ukážka bazálneho súvrstvia paleogénu.